menu

Kraków to nie tylko zabytki, ale także wspaniałe parki i ogrody. W trakcie trwania lekcji jej uczestnicy będą mieli szansę spojrzeć na Kraków z innej strony, przez pryzmat jego zielonych zakątków. Odwiedzą największą miejską łąkę i największy miejski teren leśny. Sprawdzą ile lat mają drzewa oraz jak zanieczyszczenia wpływają na ptasi żywot. Z Kopca Piłsudskiego będą podziwiali panoramę Krakowa.

Przeznaczenie – biologia/przyroda

Trasa:  Błonia – Las Wolski - Kopiec Piłsudskiego

W programie zwiedzania:
edukacyjny spacer po terenach zielonych Krakowa, ścieżka dydaktyczna w Lesie Wolskim, rozpoznawanie roslin i wykonywanie własnego zielnika

Czas trwania wycieczki: około 5 godzin 30 minut.

Świadczenia:
- opieka przewodnika
- materiały do zadań
- nagrody