menu

„Płynie Wisła płynie po polskiej krainie/ Zobaczyła Kraków pewno go nie minie…” i doprawdy trudno jest sobie wyobrazić obraz Wzgórza Wawelskiego , u stóp którego brakuje Wisły i jej pięknych bulwarów. Ale czy zawsze tak było?
Istniejące we współczesnym Krakowie ślady dowodzą tego, że przez stulecia sieć rzeczna miasta bardzo się zmieniła – w czasie lekcji uczniowie będą mogli ustalić jak przebiegała, jakie miała znaczenie. Przekonają się jak i dlaczego człowiek zmieniał sieć rzeczną, znajdą dowody na to, że rzeka to nie tylko dobrodziejstwo ale i zagrożenie.

Przeznaczenie: geografia/przyroda, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne (w zależności od stopnia samodzielności wykonywania zadań i poruszanych zagadnień)

Trasa: Plac Matejki – Planty – Bulwary Wiślane – Wzgórze Wawelskie – Planty Dietlowskie- Hala Targowa

W programie zwiedzania:
przejście starym korytem Rudawy i Wisły, Bulwary Wiślane

Czas trwania wycieczki: około 5 godzin

Świadczenia:
- opieka przewodników
- materiały do zadań