menu

LEKCJE W STARYM KRAKOWIE

 

 

Lekcje w Starym Krakowie to lekcje, które wychodzą poza mury szkoły - wyjątkowe spotkanie z nauką w historycznej przestrzeni Krakowa. Ich uczestnicy będą mieli okazję zwiedzając gród Kraka, będący  miastem nauki oraz miastem literatury UNESCO, zdobywać wiedzę z zakresu różnych dziedzin – od nauk ścisłych po humanistyczne i oczywiście różne gałęzie sztuki.

Mamy nadzieję, że Lekcje w Starym Krakowie obudzą w ich uczestnikach chęć poznawania świata nauki, przyrody, literatury, sztuki, że staną się inspiracją do zdobywania wiedzy z jeszcze większym zapałem.

 

 

Zapraszamy do Krakowa!