menu

Krak lokalizując swoją siedzibę na Wawelskim Wzgórzu brał pod uwagę przede wszystkim, że będzie to miejsce trudne do zdobycia przez ewentualnych wrogów. Przez kolejne stulecia miasto umacniało swoją pozycję, musiało więc również wzmacniać system obronny. Wiele elementów umocnień, z których ostanie pozostawił po sobie austriacki zaborca przetrwało do czasów obecnych.
Podczas tej lekcji jej uczestnicy będą mieli okazję aby sprawdzić gdzie znajdowały się główne punkty obronne Krakowa i jakie jest obecne przeznaczenie tych budynków. Twierdza Kraków stanie się miejscem, w którym uczniowie sprawdzą swoje umiejętności w zakresie terenoznawstwa.

Przeznaczenie: przysposobienie obronne, szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne

Trasa: Kopiec Kościuszki  - Wzgórze Wawelskie – Planty – ul. Rajska – Rynek Główny – mury miejskie

W programie zwiedzania:
wejście na Kopiec Kościuszki, zwiedzanie wystawy Twierdza a miasto Kraków, zwiedzanie murów miejskich (w sezonie letnim) , zajęcia terenowe

Czas trwania wycieczki: około 6 godzin 30 minut

Świadczenia:
- opieka przewodników
- bilety wstępu na wystawę Twierdza a miasto Kraków oraz na Mury Miejskie
- bilety komunikacji miejskiej
- materiały do zadań
- nagrody

Dodatkowo – zwiedzanie Muzeum AK